Gabinet

Gabinet Dermatologii Dziecięcej został założony przez dr Grażynę Nieżurawską w 1998 roku, wtedy tez przyszli mali pacjenci z problemami skórnymi.
Doktor Grażyna Nieżurawska jest doświadczonym dermatologiem – pediatrą z dwudziestoletnim stażem pracy w Oddziale Dermatologii Dziecięcej Stołecznego Szpitala Dermatologicznego im. „Św. Łazarza” przy ulicy Leszno w Warszawie. Przez wiele lat konsultowała pacjentów w Instytucie Matki i Dziecka.
Doktor Grażyna Nieżurawska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Sekcji Dermatologii Dziecięcej, czynnie uczestniczy w sympozjach i zjazdach. Współpracuje z pismem dla rodziców „Mamo to ja”.